Hoppa till huvudinnehåll

Saknar du en tand?

Implantatbehandling kan vara till stor hjälp vid olika typer av tandbrister
Ett tandimplantat är en skruv tillverkad av titan, som ersätter roten för den naturliga tand som saknas. Implantatet fästs i käkbenet, vilket det läker fast i. Efter att implantatet har läkt fast i benet gör tandläkaren den vita delen, det vill säga tandens krona, som fästs på implantatet.

Fördelarna med tandimplantat

En implantatbehandling av en enda tand förbättrar din tuggförmåga och är utseendemässigt naturlig. När flera förlorade tänder ersätts med implantat återställs styrkan i bettet. Implantaten förhindrar även att dina egna tänder börjar luta åt något håll. Med implantattänder kan man även undvika de problem som uppstår med traditionella proteser.

Om alla tänder saknas förbättrar implantatbehandlingen livskvaliteten avsevärt. På implantaten kan anläggas fasta, ordentliga tänder, varvid slutresultatet ser ut som ens naturliga tänder. En tandprotes som sitter dåligt kan fästas på plats endast med hjälp av fyra tandimplantat. I vissa fall kan avsaknaden av tänder till och med påverka talförmågan.

Varför ska man ersätta en tand som saknas?

Det lönar sig absolut att ersätta en tand som saknas för att till och med avsaknaden av en enstaka tand ger upphov till förändringar i tänderna. Tuggförmågan försvagas och avsaknaden kan ha en inverkan på utseendet. Varje enskild tand i tanduppsättningen både stöder och stödjer sig på de andra tänderna. Om det saknas en eller flera tänder, flyttar de kvarvarande tänderna på sig med tiden. Tänderna bredvid den saknade tanden kan även börja luta sig. Detta ger i sin tur upphov till förändringar i bettet, vilket kan leda till käkledbesvär och allmän försämring av munhälsa.